Interactievaardigheden

Training voor pedagogisch medewerkers 0-12 jaar

Inhoud:

In deze module sta je stil bij jouw interactievaardigheden in de praktijk. Hoe stimuleer je kinderen, wat zeg je wat doe je? We maken onderscheid in basale vaardigheden en educatieve vaardigheden en staan stil bij hoe je dit in de praktijk kunt toepassen.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Sensitieve Responsiviteit
  • Respect voor Autonomie
  • Structureren en leidinggeven
  • Praten en Uitleggen
  • Ontwikkelingsstimulering
  • Begeleiden van interactie
  • Taalontwikkeling van kinderen
Wat leer je in deze modules?
  • Je herkent de vaardigheden en kunt deze toepassen
  • Je leert reflecteren op jouw eigen interactievaardigheden
  • Je bent je bewust van wat je zegt en hoe je dit zegt