Opbrengstgericht werken

Training voor pedagogisch medewerkers 0-4 jaar

Inhoud:

In deze modules gaan we aan de slag met opbrengstgericht werken met jonge kinderen. Het afstemmen van het aanbod op de niveaus van kinderen en gedifferentieerd werken in kleine groepjes.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

In deze modules komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Betekenis van opbrengstgericht werken
  • SLO-doelen
  • Gedifferentieerd werken op de groep
  • Begeleiden van kinderen in de zone van de naaste ontwikkeling
  • Positief leidinggeven op de groep
Wat leer je in deze modules?
  • Je leert opbrengstgericht werken met jonge kinderen
  • Je bent in staat om een gedifferentieerd aan te bieden dat past bij de ontwikkeling van ieder kind.
  • Je hebt kennis over positief leidinggeven op de groep en kunt hier in de praktijk mee aan de slag