Reken- en taalontwikkeling

Training voor pedagogisch medewerkers 0-4 jaar

Inhoud:

In deze modules staan we stil bij de rekenontwikkeling en de taalontwikkeling bij jonge kinderen. We zoomen in op het aanbod dat past bij ontwikkelingsniveau van het kind en de zone van de naaste ontwikkeling. En reiken verschillende ideeën aan om te werken aan de taal- en rekenontwikkeling van kinderen.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Rekenontwikkeling
  • Aanbod van diverse rekenprikkels
  • Stimuleren van verschillende rekendomeinen
  • Taalontwikkeling
  • Aanbod van taal op de groep
  • Stimuleren van de taalontwikkeling
  • Nederlands als 2de taal
Wat leer je in deze modules?
  • Een aanbod te bedenken rondom rekenontwikkeling voor alle leeftijden
  • Een aanbod te bedenken rondom taalontwikkeling voor alle leeftijden
  • Hoe je kinderen kunt begeleiden waarbij Nederlands de 2de taal is