Ruimte als derde pedagoog

Training voor pedagogisch medewerkers 0-12 jaar

Inhoud:

In de module Ruimte als derde pedagoog leer het belang is zien van een goed afgestemde ruimte op de groep, om kinderen optimaal uit te kunnen dagen en te kunnen stimuleren in hun ontwikkeling. Je krijgt theorie aangeboden over waar een goede ruimte aan moet voldoen, het materialenaanbod en werken met ‘loose parts’. 

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Welbevinden en betrokkenheid kunnen zien in jouw groep en dit feedbackinstrument gebruiken bij het afstemmen van het aanbod
  • Waar voldoet een goed afgestemde ruimte aan, welk aanbod doe je aan de kinderen
  • Werken met divers materiaal, met als doel een zo breed mogelijk aanbod aan bieden
Wat leer je in deze modules?
  • Er onstaat meer rust op de groep en het welbevinden van kinderen hoger wordt
  • Je hebt de ontwikkeling van kinderen beter in beeld.
  • Je hebt meer zicht op spelgedrag van kinderen en kunt je jouw begeleiding afstemmen.