Spel en spelbegeleiding

Training voor pedagogisch medewerkers 0-4 jaar

Inhoud:

In deze module leer je de spelniveaus van kinderen herkennen en begeleiden. We kijken naar het materialenaanbod, wat past bij welk niveau. Hoe speel je mee met kinderen, wanneer wel en wanneer juist niet. De theorie van verkennen, verbinden en verrijken in het spel van kinderen. En je krijgt handvatten aangereikt voor kinderen bij wie het spel niet vanzelf gaat.  

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Belang van spel voor de ontwikkeling van het jonge kind
  • De verschillende spelfases van kinderen
  • Aanbod van materialen, wat hebben kinderen nodig?
  • Verkennen, verbinden, verrijken; begeleiding van spel
  • Als spel niet vanzelf gaat; signalen herkennen en plan van aanpak kunnen maken
Wat leer je in deze modules?
  • Wat het belang van spel is voor de ontwikkeling van het kind
  • Je weet een passend aanbod te creëren voor alle kinderen
  • Je hebt handvatten voor het begeleiden van kinderen waarbij het spel niet vanzelf lukt