Welbevinden en betrokkenheid

Training voor pedagogisch medewerkers 0-12 jaar

Inhoud:

In deze modules leer je wat de begrippen welbevinden en betrokkenheid in houden. Je kijkt naar hoe kinderen zich bewegen op de groep en leert in te schalen waar kinderen zich bevinden. Wanneer je een laag welbevinden of lage betrokkenheid signaleert krijg je handvatten aangereikt hoe je een kind hierbij kunt begeleiden

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Welbevinden en betrokkenheid wat zegt het ons!
  • Signalen van welbevinden en betrokkenheid leren kennen en signaleren
  • Welbevinden en betrokkenheid als feedbackinstrument op jouw handelen
  • Begeleiding van kinderen waarbij welbevinden en/ of betrokkenheid laag is.
Wat leer je in deze modules?
  • Welbevinden in te schalen
  • Betrokkenheid in te schalen
  • Je kunt signaleren wanneer een kind laag in welbevinden/betrokkenheid zit
  • Je weet welke interventie je in kunt zetten om een kind te begeleiden, waarvan welbevinden/ betrokkenheid laag is