Gedrag, leuk of lastig?

Training voor pedagogisch medewerkers 0-4 jaar

Inhoud:

Iedereen die met kinderen werkt, komt in het werk soms ‘lastig’ gedrag tegen. Het kan helpen om naar de situatie te kijken door de ogen van het kind. We staan stil bij wat jouw activiteiten en dagindeling voor invloed heeft op kinderen. Maar ook de inrichting komt aan bod, hoe kom je tegemoet aan de bewegingsdrang van een kind, of hoe kom je tegemoet aan een kind wat rustig wil lezen.

Je leert in deze training om kinderen met een gedragsprobleem beter te begrijpen en jouw aanpak aan te passen aan de behoefte van deze kinderen. In de training wordt ook aandacht besteed aan het contact met ouders, het belang van samenwerking en afstemming.

 

Je leert in deze training om kinderen met een gedragsprobleem beter te begrijpen en jouw aanpak aan te passen aan de behoefte van deze kinderen. In de training wordt ook aandacht besteed aan het contact met ouders, het belang van samenwerking en afstemming.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De invloed die de pedagogisch werker kan hebben op lastig en knap lastig gedrag.
 • Het belang van een positieve benadering en een één-op-één-vertrouwensrelatie.
 • Het onderscheid tussen normaal, gewoon lastig en knap lastig gedrag.
 • De oorzaken van knap lastig gedrag (andere werking hersenen, aanleg, omgeving).
 • De beleving van de omgeving door het kind en de behoeften die het kind heeft.
Wat leer je in deze modules?
 • Passende/ uitdagende activiteiten aanbieden welke passen bij het niveau en de behoeften van kinderen
 • Begeleiden van de interactie tussen kinderen, omgaan met conflicten in de groep
 • Kennis van gedrag en de factoren die het gedrag beïnvloeden
 • Kennis van breinontwikkeling en sociale ontwikkeling
 • Kennis over gedragskenmerken van kinderen in het autismespectrum en temperamentvolle kinderen.
 • Je kunt bewust interventies en pedagogische vaardigheden toepassen die het gedrag positief beïnvloeden.
 • Je weet hoe je rekening kunt houden met de ontwikkelingsbehoefte van het kind 0-4 jaar en daarop inspelen.
 • Je kent het verschil tussen onwil en onvermogen.
 • Je weet welke factoren meespelen bij het creëren van een uitdagende speelomgeving die aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van kinderen.