Verdieping in de babyontwikkeling

Training voor pedagogisch medewerkers 0-2 jaar

Inhoud:

In deze modules gaan we in op het babybrein en de sociale ontwikkeling, slapen, observeren en signalen herkennen. Je leert verschillende theorieën die in de praktijk toe te passen door opdrachten uit te voeren in de praktijk. Bijvoorbeeld het observeren van een baby naar aanleiding van een opdracht.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Het babybrein en de sociale ontwikkeling van baby’s
  • Slapen en wat als slapen niet vanzelf gaat op jouw groep
  • Observeren van baby’s, de ontwikkeling en gedrag
  • Signalen herkennen van baby’s en hierop in spelen
Wat leer je in deze modules?
  • Hoe de sociale ontwikkeling van baby’s verloopt en je kunt dit koppelen aan jouw handelen
  • Je kunt signalen van baby’s herkennen en hierop in spelen
  • Je kunt observeren en een plan van aanpak maken voor jouw aanbod